Per 1 januari 2019

Lid van de omnivereniging

Per 1 januari 2019 zal BV Icarus toetreden als nieuw lid van de Omnivereniging Oldenzaal.
De Omnivereniging beschikt over een beachcourt en over Paviljoen Paal 12, en het gebruik hiervan wordt volledig gemaakt door vrijwilligers. Het rendement dat de Omnivereniging uit de exploitatie hiervan haalt, is bestemd ter financiële ondersteuning van de bij de Omni aangesloten subverenigingen. Wij kijken uit naar het uitbreiden van onze activiteiten op het beachcourt en van het gebruik van paviljoen Paal 12! Kijk voor meer informatie op: www.omniverenigingoldenzaal.nl